Etatron Dozaj Pompaları

Etatron Dozaj Pompaları

Ürün Özellikleri :
Elektrik enerjisine bağlı olarak manuel veya otomatik çalışabilme,
Korozif, aşındırıcı, uçucu veya viskoz akışkanları sorunsuz dozlayabilme,
Debi(pulse), pH ve ORP ye bağlı oransal dozlama yapabilme,
Dıştan gelen sinyale göre zamana bağlı dozlama yapabilme,
Pompa üzerinden strok boyu ve sayısı ile kapasite ayarlayabilme.

1. ETATRON Diyaframlı Dozaj Pompası
2. Kimyasal Dozaj Tankı
3. Emiş hattı
4. Hava alma vanası
5. Emiş pulsasyon damperi
6. Basınç relief vana
7. Pulsasyon Damperi
8. Debimetre
9. Basınç yükleme vanası
10. Enjeksiyon nozulu

Dozaj pompası, su arıtma, su filtrasyonu.

Ürün Açıklaması :
ETATRON DOZAJ POMPALARI

ETATRON dozaj pompaları; endüstrinin bir çok alanında (içme ve kullanma suyu arıtımı, tekstil sanayi, kimya sanayi, gıda sanayi, kağıt sanayi, enerji, ısıtma ve soğutma sistemleri, atık su arıtma tesisleri, havuzlar vb.) çok farklı kimyasalların istenilen oranlarda otomatik ve kontrollü olarak dozlanması amacıyla kullanılmaktadır.

ETATRON Dozaj Pompaları Kullanım Alanları:
Kapalı devre çalışan sistemlerde (soğutma kuleleri, sıcak su ve buhar kazanları, degazörler) kışır önleyici, biosid oksijen tutucu ve disbersant dozlanmasında,
Dezenfeksiyon veya oksidant amaçlı olarak klor, brom, hidrojen peroksit ve benzerlerinin dozlanmasında,
Atıksu arıtma tesislerinde flokulant (FeCl3, Al2(SO4)3) dozlanmasında,
pH dengelemesi için asit veya alkalilerin dozlanmasında,
Kum filtresi, reverse osmosis, deminaralizasyon sistemlerinin öncesi ve sonrasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kategoriler: