LC Serisi

LC Serisi

Ürün Özellikleri :
Zaman kontrollü, hacim kontrollü, mikroprosessör, pnömatik v.b. valfler ile çalışan bu sistemlerin gövdeleri PE’dir.Aktif karbon filtrasyonu, filtrasyon, sterilizasyon, filtre sistemleri, sterilizasyon sistemleri, filtreler, endüstriyel sistem filtreleri.
Ürün Açıklaması :
Aktif Karbon sularda; renk, tad, koku giderimin sağladığı gibi çözülmemiş organik olmayan kirliliklerinde arıtılmasında kullanılmaktadır.
Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri adsorbe ederek filtre ederler. Yoğunluğu çok düşük olan karbon mineralleri iki çeşittir.
GAC (Granül Aktif Karbon)
PAC (Toz Aktif Karbon)
Aktif Karbon üretilmesinde en yaygın kullanılan hammaddeler Hindistan cevizi kabuğu, kömür ve petrol artıklarıdır. Aktifleştirmede kullanılan ham maddeler çoğu işlenmemiş halde normal olarak 10-20 m²/gram iç yüzey alanına sahiptir.
Aktifleştirme işlemi karbonun buhar kullanılarak kontrollü bir oksitlenmeye maruz bırakılması ve böylece, iç yüzey alanının yüksek ölçüde genişlemesidir.
Aktif Karbon sudaki klor yada başka halojenleri yok eder. Ancak, tuzları yok edemez.
Aktif Karbon filtrelerinin (minerallerinin) üzerinde bakteriler ve pirojenler çoğalabilir. Bakteri üremesine engel olmak için karbonun sürekli aralıklarla temizlenmesi (otomatik ters yıkama ile) yada değiştirilmesi gerekir.
Aktif Karbon filtreden sonra mikrofiltre ve ultraviyole cihazı konulmalıdır. Aksi halde Aktif Karbon çıkışında bakteri gözlemlenebilir.
Sudaki klorun denge durumu, suyun pH derecesine bağlıdır ve aşağıdaki şekilde değişir.
pH 3den az : Hipoklorit Asidi (HOCl) ve önemli miktarda klor (Cl² mevcuttur.
pH 4-7 arası : Hipoklorit Asidi (HOCl) daha fazladır ve suda serbest bulunan klor, yüksek
pH değerinin azalmasına yol açar.
pH 7den fazla : Serbest Hipoklorit iyonları (OCl) gittikçe artar.
Su analizine uygun olarak debi ve filtre geçiş hızına göre gerekli mineral miktarı bulunur. Arıtılacak suyun karbon minerali ile temas süresi göz önüne alınmalıdır. (2,5 dakikadan büyük veya eşit olmalıdır.)
Filtre sistemleri; Multi-Media filtrelerdeki gibi Tekli-Dublex-Triplex olmak üzere üçe ayrılır.