LDS Serisi

LDS Serisi

Ürün Özellikleri :
SU YUMUŞATMA ÜNİTELERİ
Ham suda bulunan Kalisyum (Ca+²) ve Magnezyum (Mg+²) mineralleri suyun sertleşmesine sebep olmaktadır. İyon değiştirme yöntemi ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının alınması işlemi sonucu suyun sertliğinin düşürülmesi işlemine Yumuşatma denir.

Katyonik bir reçine vasıtası ile sertliğe neden olan Ca ve Mg iyonlarının reçine üzerinde bulunan Sodyum (Na+) iyonları ile değişmesi prensibine dayanır. Reçinenin doyması durumunda reçineler volumetrik zaman kontrollü yada sertli kontrollü sistemler sayesinde tuzlu su vasıtası ile rejenerasyona girerek üzerlerindeki Ca ve Mg iyonlarından temizlenerek aktif hale gelirler.

Su Yumuşatma Sistemleri aynı zamanda 0,5 mg/ltden az demir ve manganı da yakalar. Fe ve Mn nın 0,5 mg/ltden fazla olduğu sularda yumuşatıcı ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtım yapılması gerekmektedir.

SERT SUDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER
Sert su daha fazla endüstride sorunlara yol açar. En büyük sorun ise kazanlarda kireç oluşturarak ısı kayıplarına neden olmasıdır. Ayrıca sudaki kireç oranı ürünün kalitesini bozmakta yada istenilen kaliteye ulaşmak için daha fazla kimyasal harcanmasına neden olmaktadır. Ev gereçleri de sert sulardan etkilenirler. Isıtıldıklarında kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar içinde birikirler. Zamanla cihaz, aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok anarji harcar ve ömrü azalır.

SU YUMUŞATMA SİSTEMİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK PARAMETRELER
Kullanılacak olan mineralin adsorbe katsayısı ve buna bağlı mineral miktarı (Reçine)
Ham su sertliğine bağlı olarak mineral tankının büyüklüğü
Otomasyon Sistemi (Tekli Sistem-Dublex Sistem-Triplex Sistem-Zaman Kontrollü Sistem Sertlik Kontrollü Sistem
İstenilen saatlik pik debiler ve rejenerasyon aralığı

Genel Rejenerasyonda ;
100 gr. NaCl/H reçine kullanıldığında 1 mg/lt CaCOз sertlik kaçağı olur. Sistem ihtiyaca göre dizayn edilirken hangi sistemin daha ekonomik olacağı kontrol edilmelidir.

Yumuşatma sistemleri, filtrasyon, sterilizasyon, filtre sistemleri, sterilizasyon sistemleri, filtreler, endüstriyel sistem filtreleri.

Ürün Açıklaması :
SU YUMUŞATMA SİSTEMİ 3 ŞEKİLDE DİZAYN EDİLİR.
1. TEKLİ SİSTEMLER : Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşan bu sistemde birde tuz tankı bulunur. Genel olarak su sertliğinin 30 Fransız değerinin altında olduğu ve su kullanımının az olduğu yerlerde tercih edilir.

2. DUBLEX SİSTEMLER : Bir otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunur. Daha yüksek kapasitelerde ise sistem iki otomasyon valfi, iki gövde ve iki tuz tankından oluşur. Bir cihaz serviste yumuşak su verirken, diğer cihaz geri yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fransız değerinin üzerinde ve kesintisiz 24 saat yumuşak su gereksinimi olan yerlerde terih edilir.

3. TRİPLEX SİSTEMLER : Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden oluşan bu sistemlerde iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır. Sertliğin ve debinin çok yüksek olduğu yerlerde yada saatlik debinin 2 Dublex sistemle ekonomik olmadığı yerlerde tercih edilir.