Mixed Bed Reçine

Mixed Bed Reçine

Ürün Özellikleri :
Yüksek saflıkta demineralize su üretimine uygun kullanıma hazır homojen mixed bed (karma iyon değiştirici) birleşimidir.Su arıtma kimyasalları, su arıtma kimyasalı, su arıtma minerali, mixed reçine, mixed resin, mixbed reçine, mixbed resin.

Ürün Açıklaması :
Mixed Bed Reçine tam olarak rejenere edilmiş iki reçinenin karışımından elde edilir: H+ formunda güçlü bir asit jel katyon değiştirici ve OH- formunda güçlü bir jel anyon değiştirici. yüksek oranda silika içeren suların gideriminde ve en yüksek performansın sağlanması için seçilir.
Mixed Bed Reçine hem musluktan çıkan hem de ters ozmoz, elektrodiyaliz ve çok kademeli ani buharlaştırma gibi uygulamalarla ön işlemlerden geçerek elde edilen suları en mükemmel şekilde arıtarak demineralize su kalitesinde ve silika içermeyen sular üretir.
Kapasitesi dolduğunda, yeniden rejenere edilebilir bir reçinedir. İlk olarak bileşenleri geri yıkama ile ayrıştırılır, rejenere edilir, durulaması yapılır ve sonra yeniden karıştırılır. Mixed Bed Reçine böylece yeni bir servis için hazır hale gelir.