LM Serisi

LM Serisi

LM Serisi
Ürün Özellikleri :
Demir ve Mangan doğal sularda ;
Çözülebilir Demir İyonları (Çok asitli sularda çözünür)
Demir Hidroksit (doğal veya alkali sularda çözülmez)
Demir Oksit (Organik bileşiklerde kombinasyon halinde veya demir bakterisi olarak bulunur)
Demir-Mangan Filtreleri genel olarak 4 mg/lt nin altındaki konsantrasyonlarda etkili olurlar. Ancak bu filtrelerin önüne bir dozaj sistemi ile oksidant ilave edilmelidir. Daha yüksek kirlenmelerde ise, mutlaka bağımsız bir ön arıtma ve çökeltme sistemi kurulmalıdır.

Demir-Mangan arıtımının birçok yöntemi vardır. Düşük konsantrasyonlarda en basit yöntemler, havalandırma ve kimyasallarla oksitleyerek filtre etmektir.
Demir-Manganın düşük konsantrasyonları su yumuşatıcıları ile uzaklaştırılabilir. Daha yüksek konsantrasyonları ise oksidasyon filtreleri ile uzaklaştırılır. Çok yüksek demir-mangan konsantrasyonları veya organik madde ile komplike halde olanları aşağıdaki yöntemlerle arıtılır.

Demir ve mangan filtrasyonu, filtrasyon, sterilizasyon, filtre sistemleri, sterilizasyon sistemleri, filtreler, endüstriyel sistem filtreleri.

Ürün Açıklaması :
İYON DEĞİŞİMİ
Su yumuşatıcılarının kullanımı, sulardan belirli miktardaki demiri arıtmak
açısından başarılı olabilir.Fakat demir konsantrasyonu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Bu pek çok değişkene bağlıdır. İyon değiştirici materyaller demir iyonlarını, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını uzaklaştırdıkları gibi uzaklaştırırlar. Ancak tuzla yapılan geri yıkamada tuttukları demir iyonlarını dışarı atamazlar. Bu iyonlar ancak asit ve kostikle geri yıkama yapılarak dışarı atılabilirler.

OKSİDASYON FİLTRELERİ
Demirin normal konsantrasyonlarında, pH 6,8 ve üzerinde ise oksidasyon
filtrelerinin kullanılması en etkili bir yöntemdir. Oksidason filtresi yumuşatmadan önce kullanılmalıdır. Oksidasyon filtreleri normalde, mangandioksitle kaplanmış bir madde içerir. Mangandioksitler, çözünür demir iyonunu fermik demir iyonuna dönüştürür. Fermik hidroksit formunda tanktaki granüler materyal ile filtre edilir. Periyodik ters yıkama, çökelen demiri üniteden uzaklaştırmak açısından önemlidir. Rejenerasyon demir mineraline bağlı olarak (Birm-Aqua Mandix-Green Sand v.s.) su veya potasyum permanganat v.b . oksidasyon kimyasalları ile yapılır.

OKSİDASYON ve FİLTRASYON
Demir, Potasyum Permanganat veya klor gibi oksidasyon kimyasalları ile okside edilebilir. Bu metod, organik madde demir bakterisi veya demir konsantrasyonu çok yüksek olduğu zaman kullanılan bir yöntemdir.

SEQUESTRASYON (AYIRMA)
Polifosfatlar sudan demiri uzaklaştıramazlar. Sadece demiri stabilize hale getirirler. Bununla birlikte polifosfat arıtımı, su kaynatılırsa demirin çökelmesini engellemez. Su kaynatıldığı zaman polifosfatlar, ortafosfatlara döner ve sequestrasyon eylemi oluşturmaz.

MANGAN UZAKLAŞTIRMA
pH 9,5 üzerine çıkana kadar klor manganı tam olarak okside etmez. Potasyum Permanganat ise pH 7,5 ?dan yüksek olduğunda etkisini gösterir. Bu yüzden potasyum permanganat tercih edilir.
Demir-Mangan filtrelerinde diğer sistemlerde olduğu gibi P.E gövdeli tanklar veya epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Otomasyonda ise zaman kontrollü, hacim kontrollü, elektronik panel kontrollü (Mikroprosessör) pnömatik veya manuel olabilen bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

Filtre Geçiş Hızı : Kirliliğe göre 6 mt/saat ile 14 mt/saat arasında değişir.
Debi, kullanılacak filtrenin debisini ve mineral miktarını belirler.Demir mineralinin özgül ağırlığı ~ 2 lt/kg olduğundan filtre yatak yüksekliğinin yaklaşık yarısı en altta kuartz veya benzeri mineral ile diğer yarısı da demir minerali kullanılacak şekilde dizayn edilir.